המינויים שלנו

₪280

מינוי חודשי לכל הפונטים

מומלץ!

₪550

מינוי חודשי לכל הפונטים

חינמי

מינוי סטודנטיאלי שנתי, לשימוש לא מסחרי

לסטונדטים

הרשיונות שלנו

רישיון דסקטופ

מקבלים פורמטים ttf/otf
להתקנה על תוכנות גרפיות במחשבי מק ופיסי

השימוש המורשה במסגרת הרישיון:

רישיון אקסטרה

מקבלים 3 פורמטים: otf, wof, ttf
להתקנה על תוכנות גרפיות במחשבי מק ופיסי
וגם להטמעה באתרים וגם באפליקציות

השימוש המורשה במסגרת הרישיון:

רישיון אתרים

מקבלים 3 פורמטים: otf, wof, ttf
להתקנה על תוכנות גרפיות במחשבי מק ופיסי
ולהטמעה באתרים, עד 3 דומיינים וסאב דומיינים

השימוש המורשה במסגרת הרישיון: