פונט בלוג

הסכם לרישיון שימוש

הגדרות: טיפוסי האות (Glyph) – צורת האותיות של א-ת וסגנונם העיצוביפונטים/גופנים (Fonts) – הם קבצי התכנה בהם מוטמעים סדרת הגליפים (צורת האותיות/עקומות)שעוצבו, והם קבצי תוכנה